Organisatie

Alhoewel er nauw contact is met de moedermaatschappij TBI Infra, opereert Timmermans Infratechniek als een zelfstandige onderneming.

Timmermans kent een platte organisatie met heldere, korte lijnen. Per discipline is een vast aanspreekpunt beschikbaar.
Het bedrijfsbureau verzorgt in overleg met de directie de aanbieding tot en met opdracht. Het betrekt in een vroeg stadium de uitvoerende medewerkers bij de projecten, terwijl tijdens de uitvoering het bedrijfsbureau beschikbaar blijft voor werkvoorbereiding en kostenbewaking.
Een kwaliteitsmanager beheert het kwaliteitssysteem en waakt over VGM zaken.
Onze eigen materieeldienst zorgt voor beheer en onderhoud van het materieel. Hierdoor zijn wij in staat direct in te spelen op bijzondere wensen van onze opdrachtgevers en/of projecten ten aanzien van het materieel.