Milieustraat gemeentewerf Ankerkade Maastricht

Projectinformatie

Project Milieustraat gemeentewerf Ankerkade Maastricht
Locatie Maastricht
Opdrachtgever Gemeente Maastricht

Het gemeentelager te Maastricht wordt opnieuw ingericht. Op de werf is een nieuwe milieustraat gebouwd welke bedoeld is voor het verzamelen en storten van verschillende reststoffen (laad- en losplatform). De milieustraat wordt alleen gebruikt door medewerkers van de gemeente.

Het gerealiseerde platform bestaat uit een ophoging op het maaiveld (2,6 m1 boven maaiveld). Langs de toegangshelling en het gehele laad- en losplatform is als grondkerende constructie een damwand aangebracht, welke met trekankers aan elkaar gekoppeld is (kistdam-principe).

Behalve de realisatie van de milieustraat heeft Timmermans tevens de benodigde infrastructurele werkzaamheden gerealiseerd, zoals het aanbrengen van bestrating, asfalteerwerkzaamheden, het vervaardigen van vloeistofdichte betonnen vloeren, rioleringswerkzaamheden en het plaatsen van betonnen keerelementen.

AFBEELDINGEN