Nieuwbouw Warenhuis Aken

Projectinformatie

Project Nieuwbouw warenhuis Aken
Locatie Aken
Opdrachtgever Nesseler Bauwerke GmbH

Liftputten

In verband met problemen met de grondwaterstand heeft Timmermans in opdracht van Nesseler Bauwerke GmbH in een beperkte ruimte vijf waterdichte bouwkuipen gerealiseerd voor het vervaardigen van liftputten. Omdat op het project de bouwkuip reeds was ontgraven en de funderingspalen al vanaf maaiveld door derden waren aangebracht, waren de locaties zeer lastig bereikbaar. De bouwkuipen zijn ook door Timmermans leeg geknepen.

Funderingsherstel

Door derden zijn voor aanvang van werkzaamheden van Timmermans prefab funderingspalen aangebracht vanaf maaiveld. Door het ontgraven van de bouwkuip en de harde grondsoort (“Fels”) bleek bij het doormeten dat een groot gedeelte van de prefab funderingspalen gebroken waren. 
Als oplossing voor dit probleem heeft Timmermans bij iedere afgekeurde funderingspaal twee of drie Gewi palen geboord welke de constructieve werking van de funderingspaal overnemen. In de beperkte ruimte is gewerkt met meerdere boorcolonnes om de opgelopen vertraging zo veel als mogelijk te beperken voor de opdrachtgever.

AFBEELDINGEN