Regenwaterbuffer en filterbekken Dülkener Nette in Viersen

Projectinformatie

Project Regenwaterbuffer en filterbekken Dülkener Nette in Viersen
Locatie Viersen Duitsland
Opdrachtgever Solbach GmbH

Al sinds de jaren 90 is het Niersverband (Duitsland) een van de belangrijkste opdrachtgevers voor Timmermans. In juni 2013 kreeg een belangrijke partner van Timmermans, Solbach Hoch- und Ingenieursbau GmbH uit Viersen, de opdracht van het Niersverband voor de bouw van een regenwaterbuffer en filterbekken in Viersen. De waarde van de totale opdracht bedroeg 5,2 mln. Timmermans nam hiervan 3,5 mln. voor haar rekening. De werkzaamheden zijn in september 2013 gestart en in mei van 2015 opgeleverd.

na oplevering

UITVOERING IN BEELD

Projectomschrijving

De stad Dülken wordt al decennia lang regelmatig en in toenemende mate geconfronteerd met wateroverlast bij hevige regelval. Deze overlast werd veroorzaakt door een rioolstelsel dat onder gedimensioneerd was door de toenemende bebouwing en de klimaatverandering. Dit rioolstelsel stortte over in het riviertje de Nette dat op haar beurt overbelast werd en overstroomde.

Het Waterschap Niersverband is voor Timmermans en voor Solbach in Viersen reeds decennia lang een belangrijke opdrachtgever. Het Niersverband is de beheerder van het stroomgebied van de Niers, een beekje dat ontspringt ten zuidwesten van Mönchengladbach onderweg naar de Maas en uitgroeit tot een riviertje. Het Niersverband heeft 30 waterzuiveringen onder haar hoede.

Om de wateroverlast een halt toe te roepen heeft het Niersverband een gebied van ca. 8 ha verworven aan de westzijde van Dülken. Omdat de grondwaterstand kort onder het maaiveld zit, is in dat gebied een retentie- en filterbekken boven het maaiveld gebouwd. Het stamriool dat nabij het te bouwen bekken voorzien was van een overstort in de Nette, is nu doorgetrokken naar het nieuwe retentiebekken.

Een drietraps vijzelgemaal transporteert het rioolwater bij een overstort naar het eerste retentiebekken. Indien dat vol is kan via een overstortvoorziening het water overstromen naar een tweede bekken terwijl een derde overstortvoorziening het water via de twee bekkens naar de Nette toe leidt. Alle bekkens zijn voorzien van een afdichting van bentonietmatten.

Reeds tijdens het vullen van het eerste bekken kan het water via een grof filter doorstromen naar drie filterbekkens. Deze zijn voorzien van een onderafdichting van PE-folie. Daarop is een drainagesysteem aangelegd. De bodem van het bekken is voorzien van een filtersysteem dat uit verschillende lagen bestaat. Tussen deze lagen is een gepatenteerd substraat aangebracht dat zorg draagt voor reiniging van het water waarmee het water dat in de Nette stroomt voldoet aan de daartoe gestelde eisen. Het substraat is zelfreinigend en daarmee na enige tijd weer geschikt voor de volgende overstort.

Het terrein is ingebed in de omgeving door het toepassen van kruidenrijke graszaden en aanplant die past in de omgeving.

Het eerste bekken heeft een harde bodem voor onderhoud. Het tweede bekken is zo ingericht dat er steeds een natte ondergrond achter blijft, die de natuur ruime kansen biedt zich zelf te ontwikkelen.

Binnen het project heeft Solbach de betonconstructies en het stamriool voor haar rekening genomen, Timmermans alle overige werkzaamheden. Omdat de logistiek leidinggevend was binnen het project, met name door de complexe geotechnische constructies, was Timmermans binnen de samenwerking leidinggevend wat betreft coördinatie tussen de verschillende betrokken partijen.

Eerste schep door Burgemeester en Raad van Bestuur

Op 16 oktober 2013 vond de officiële start plaats door middel van het nemen van de symbolische "eerste schep" door de burgemeester van Viersen en de raad van bestuur van het Niersverband onder het toeziend oog van genodigden en de pers