Tunnel A2 Maastricht

Projectinformatie

Project Tunnel A2 Maastricht
Locatie Maastricht
Opdrachtgever Avenue2

In Maastricht (A2) wordt een tunnelconstructie aangelegd ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van Maastricht, het verbeteren van de doorstroming op de A2 bij de knooppunten Geusselt en Europaplein, en het bieden van nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door het creëren van een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het project is aangenomen door de combinatie Avenue2. 

Timmermans voert c.q. voerde voor de bouwcombinatie op meerdere locaties werkzaamheden uit.
Hieronder volgt een impressie van onze projecten. 

AFBEELDINGEN

Tunneltoerit Geusselt

Het merendeel van de bouwkuip van de tunnel wordt uitgevoerd met behulp van stempelramen welke meerdere keren ingezet kunnen worden. Bij de toerit aan de Geusseltzijde was het niet mogelijk om een stempelraam toe te passen. De aangebrachte damwanden zijn verankerd met tijdelijke strengenankers. Timmermans heeft samen met Gebroeders van Leeuwen meer dan 600 groutankers geboord. Hierbij heeft Timmermans alle groutankers geboord welke onder de grondwaterstand aangebracht moesten worden. Bij het kopscherm zijn er zelfs vier lagen aangebracht waarbij de onderste acht meter onder de grondwaterstand zijn geboord.

Kunstwerk verbinding A2-Beatrixhaven

Het aanbrengen en verwijderen van een verankerde damwand, gelegen tussen de A2 en de A79. De damwand dient als hulpconstructie voor het realiseren van een fly-over welke de A2 verbind met het industrieterrein Beatrixhaven.

Kunstwerk Fietstunnel

Het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke damwandschermen voor de realisatie van een fietstunnel ter plaatse van het knooppunt De Geusselt. Het werk is opgedeeld in vijf fases.

Kunstwerk Groene Loper

Het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke damwand direct naast de A2.

Tijdelijke damwand ANWB-locatie

Het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke damwand direct naast de A2.

Kunstwerk ecoducten Kruisdonk

Het aanbrengen en verwijderen van twee tijdelijke berlinerwanden ten behoeve van de realisatie van de fundamenten van de ecoducten.

Tijdelijke damwand Europaplein

Het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke damwand voor de aanleg van een nieuwe toerit.

Groutankers Scharnerweg

Ter hoogte van de Scharnerweg heeft Timmermans voor de bouwkuip van de tunnelconstructie groutankers geboord onder een brugconstructie. De ankers zijn tegen de grondwaterstand in geboord. Er is gewerkt met een speciale korte boorlafette in verband met de beperkte vrije hoogte.

Toekomstbeeld De Groene Loper