Grondkerende constructies

Ruimte is in ons land een schaars goed, met name in de binnensteden. Daarmee heeft ondergronds bouwen de laatste jaren een grote vlucht genomen. Echter, bouwen in binnenstedelijke gebieden betekent bouwen onder bijzondere voorwaarden zoals ruimtegebrek, trillingseisen en eisen met betrekking tot geluidsbelasting.

Naast bouwkuipen in binnenstedelijke gebieden worden grondkerende constructies uiteraard ook bij toeritten van tunnels, bij aquaducten en andere infrastructurele werken toegepast. Ook kunnen ze op verschillende manieren aangelegd worden. Timmermans is gespecialiseerd in het plaatsen van damwanden, berlinerwanden en ankers.

Engineering

Wij kunnen u van dienst zijn bij de engineering en uitvoering van complete bouwkuipen, bestaande uit damwanden en verankeringen of stempelramen. U kunt daarbij creatieve en kostenbesparende oplossingen van ons verwachten. Indien gewenst kunnen wij in samenwerking met onze zusterbedrijven Voorbij Funderingstechniek, Voorbij Prefab Beton en Mobilis, tevens het complete betonwerk engineeren en uitvoeren.

Grondkerende constructies

 • DAMWAND

 • BERLINERWAND

 • ONDERWATERBETON VLOER

 • TERRA ARMEE


 • SCHIEREILAND POMPENKAMER BLUSWATERBEKKEN BEEKERVELD

  Geleen | Infra | Grondkerende constructies | Kunststof | In uitvoering

  In opdracht van EdeA heeft Timmermans onder haar leiding en verantwoording de civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd voor het leveren en monteren van een bluswaterplatform bij de blusvijver Beekerveld op de Chemelot locatie te Geleen. Tot de belangrijkste werkzaamheden behoorden het opstellen van de benodigde

  Bekijk deze referentie
 • REGENWATERBUFFER EN FILTERBEKKEN DÜLKENER NETTE IN VIERSEN

  Viersen Duitsland | Infra | Grondkerende constructies | Kunststof | Ankers | In

  Al sinds de jaren 90 is het Niersverband (Duitsland) een van de belangrijkste opdrachtgevers voor Timmermans. In juni 2013 kreeg een belangrijke partner van Timmermans, Solbach GmbH uit Viersen, de opdracht van het Niersverband voor de bouw ...

  Bekijk deze referentie
 • HAVEN STEIN, GROOT ONDERHOUD KADE, FASE 2

  Stein | Infra | Grondkerende constructies | Ankers | In uitvoering

  Het project behelst het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande kade van de haven Stein (over ca. 250 m) om zeker te stellen dat de kade aldaar weer voldoet aan de wettelijke minimale eisen ten aanzien van veiligheid, zowel constructief als ARBO-technisch.

  Bekijk deze referentie
 • HAVEN STEIN, GROOT ONDERHOUD KADE, FASE 1HAVEN STEIN, GROOT ONDERHOUD KADE, FASE 1

  Stein | Infra | Grondkerende constructies | Ankers | Opgeleverd

  In opdracht van Sitech Services is door Haskoning DHV de stabiliteit van de kadeconstructie van de haven in Stein onderzocht. Uit de indicatieve berekeningen bleek dat de zogenaamde Kranz-stabiliteit veel lager lag dan volgens de huidige norm noodzakelijk was...

  Bekijk deze referentie
 • TUNNEL A2 MAASTRICHT

  Maastricht | Grondkerende constructies | Ankers | In uitvoering

  In Maastricht (A2) wordt een tunnelconstructie aangelegd ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van Maastricht, het verbeteren van de doorstroming op de A2 bij de knooppunten Geusselt en Europaplein, en het bieden van nieuwe kansen voor de ontwikkeling...

  Bekijk deze referentie
 • BMV SUSTEREN

  Susteren | Grondkerende constructies | Ankers | In uitvoering

  In Susteren realiseert Laudy Bouw & Ontwikkeling in opdracht van de gemeente een brede maatschappelijke voorziening (BMV). In verband met de grondwaterproblematiek bij het vervaardigen van de kelder heeft Timmermans een gesloten bouwkuip gerealiseerd.

  Bekijk deze referentie
 • DE LEIM MAASTRICHT - VERANKERDE BERLINERWAND

  Maastricht | Grondkerende constructies | Ankers | Opgeleverd

  Door Van Wijnen is aan Timmermans opdracht verstrekt voor het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke berlinerwand ten behoeve van het nieuwbouwproject winkelcentrum De Leim gelegen aan de Akersteenweg te Maastricht. De berlinerwand is deels verankerd middels strengenankers.

  Bekijk deze referentie
 • BERLINERWAND LAURA METAAL

  Eygelshoven | Grondkerende constructies | Opgeleverd

  Door Van Wijnen Sittard is aan Timmermans opdracht verstrekt voor het vervaardigen van een grondkerende constructie in de fabriek van Laura Metaal te Eygelshoven voor de nieuwbouw van een zetbank. De kerende hoogte bedraagt 4,25 m1 en is over een lengte van ca. 21 m1 aangebracht in beperkte ...

  Bekijk deze referentie
 • MILIEUSTRAAT GEMEENTEWERF ANKERKADE MAASTRICHT

  Maastricht | Infra | Grondkerende constructies | Ankers | Opgeleverd

  Het gemeentelager te Maastricht wordt opnieuw ingericht. Op het werf is een nieuwe milieustraat gebouwd welke bedoeld is voor het verzamelen en storten van verschillende reststoffen (laad- en losplatform). De milieustraat wordt alleen gebruikt door medewerkers van de gemeente.

  Bekijk deze referentie
 • NIEUWBOUW LAAD- EN LOSSTEIGER HAVEN STEIN

  Stein | Infra | Grondkerende constructies | Opgeleverd

  In opdracht van L’Ortye heeft Timmermans in de binnenhaven in Stein een nieuwe laad- en lossteiger ontworpen en vervaardigd. Bij het ontwerp is onderscheid gemaakt in de levensduur van verschillende onderdelen. De steiger is onderhoudsvriendelijk uitgevoerd en er is rekening gehouden met toekomstige eisen en ...

  Bekijk deze referentie
 • KERINGEN ROERMOND

  Roermond | Grondkerende constructies | Opgeleverd

  Teneinde de binnenstad van Roermond een betere bescherming tegen hoogwater te bieden, besloot het Waterschap Roer en Overmaas in samenwerking met de stad Roermond aan de zuidzijde de bestaande stuw in de Roer te renoveren. Aan de noordzijde was geen waterkering aanwezig. Hiervoor is een sluis ...

  Bekijk deze referentie
 • BERGBEZINKBASSINS

  Diverse in Limburg en Duitse grensgebied | Infra | Grondkerende constructies | A

  Timmermans is al altijd sterk geweest in projecten die voortkomen uit (afval)waterbehandeling. Zo zijn er in Limburg en het Duitse grensgebied weinig waterzuiveringen waar Timmermans niet heeft gewerkt. In de directe omgeving werden de laatste 10 jaren bergbezinkbassins aangelegd in Heerlen (Welten en Loopgraaf)

  Bekijk deze referentie