Groutankers

Groutankers

Groutankers zijn trekelementen die bestaan uit een hoogwaardig stalen staaf of streng. Deze zijn aan de uiteinden in de grond ingebed in een onder hoge druk geformeerd ankerlichaam (grout). Het anker ontleent zijn trekkracht aan de schuifspanning tussen de mantel van het ankerlichaam en de omringende grond.

Bij hoogteverschillen van meer dan 4 meter of indien vervormingen – hoe klein dan ook – ongewenst zijn, worden bij voorkeur groutankers toegepast. Door het toepassen van stalen gordingen kunnen ankers op een grote hart-op-hart afstand geplaatst worden.

TYPE GROUTANKERS

Timmermans beschikt over meerdere ankermachines en kan verschillende types groutankers maken, te weten:

 • Zelfborende ankers
 • Gewi (Gewinde) ankers
 • Strengenankers

Naast verankering van grondkerende constructies is het ook mogelijk om ankerpalen te maken. Ankerpalen zijn slanke, in de grond gevormde verankeringselementen welke zowel op trek als op druk belast kunnen worden. Slanke funderingspalen worden vaak toegepast bij het verankeren van onderwaterbetonvloeren, het verstevigen van bestaande funderingen in bestaande panden en het herstellen van afgekeurde (prefab) funderingspalen.

Groutankers

ONTWERP ANKERS

Bij het ontwerp van de ankers wordt rekening gehouden met de levensduur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Verwijderbare ankers; deze ankers worden nadat ze geen functie meer hoeven te vervullen verwijderd uit de grond.
 • Tijdelijke ankers; deze ankers worden niet verwijderd en hebben constructief een levensduur van 2 jaar.
 • Blijvende ankers; deze ankers worden ontworpen op de geëiste levensduur middels het toepassen van dubbele corrosiebescherming danwel het berekenen van de staalreductie ten gevolge van corrosie.

 • HAVEN STEIN, GROOT ONDERHOUD KADE, FASE 2

  Stein | Infra | Grondkerende constructies | Ankers | In uitvoering

  Het project behelst het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande kade van de haven Stein (over ca. 250 m) om zeker te stellen dat de kade aldaar weer voldoet aan de wettelijke minimale eisen ten aanzien van veiligheid, zowel constructief als ARBO-technisch.

  Bekijk deze referentie
 • GROUTANKERS KADEMUUR SCHIEDAM

  Schiedam | Ankers | In uitvoering

  Door Voorbij Funderingstechniek is aan Timmermans opdracht verstrekt voor het boren van in totaal 137 groutinjectieankers ten behoeve van het vervangen en het herstellen van kademuren Buitenhavenweg in de gemeente Schiedam. De ankers worden geboord vanaf ponton. Het werk is in drie fases opgedeeld, namelijk: 70 stuks in de eerste fase (deel 3) ...

  Bekijk deze referentie
 • NIEUWBOUW HUNTE-BRÜCKE ELSFLETH DUITSLAND

  Elsfleth Duitsland | Ankers | In uitvoering

  Ons meest bijzondere project van dit moment is het boren van micropalen voor de basculebrug de Hunte-Brücke te Elsfleth nabij Bremen in Duitsland. 180 Trekpalen vormen de fundering voor het scharnierpunt van de brug. Omdat er tijdens de ontgravingen veen is aangetroffen werd de bouwput uiteindelijk bijna 4 meter dieper dan gepland en daarmee ...

  Bekijk deze referentie
 • HAVEN STEIN, GROOT ONDERHOUD KADE, FASE 1

  Stein | Infra | Grondkerende constructies | Ankers | Opgeleverd

  In opdracht van Sitech Services is door Haskoning DHV de stabiliteit van de kadeconstructie van de haven in Stein onderzocht. Uit de indicatieve berekeningen bleek dat de zogenaamde Kranz-stabiliteit veel lager lag dan volgens de huidige norm noodzakelijk was.

  Bekijk deze referentie
 • TUNNEL A2 MAASTRICHT

  Maastricht | Grondkerende constructies | Ankers | In uitvoering

  In Maastricht (A2) wordt een tunnelconstructie aangelegd ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van Maastricht, het verbeteren van de doorstroming op de A2 bij de knooppunten Geusselt en Europaplein, en het bieden van nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door het creëren ...

  Bekijk deze referentie
 • ELEKTRISCH GEÏSOLEERDE ANKERS CS ROTTERDAM

  Rotterdam | Ankers | Opgeleverd

  Het project Openbaar Vervoer Terminal Rotterdam Centraal maakt onderdeel uit van het Nieuwe Sleutelproject (NSP) Rotterdam Centraal en wordt door Mobilis gerealiseerd ter plaatse van het bestaande station. Tevens wordt er een nieuw metrostation gerealiseerd. Timmermans heeft voor beide werken elektrisch geïsoleerde ankers voor Mobilis geboord. ...

  Bekijk deze referentie
 • BMV SUSTEREN

  Susteren | Grondkerende constructies | Ankers | In uitvoering

  In Susteren realiseert Laudy Bouw & Ontwikkeling in opdracht van de gemeente een brede maatschappelijke voorziening (BMV). In verband met de grondwaterproblematiek bij het vervaardigen van de kelder heeft Timmermans een gesloten bouwkuip gerealiseerd. De bouwkuip bestaat uit een tijdelijke waterdichte damwandconstructie met ...

  Bekijk deze referentie
 • BOORWERKZAAMHEDEN SLUIS VAN TERNAAIEN

  België, Lanaye | Ankers | In uitvoering

  De sluis in Lanaye ligt in België, net over de grens bij Maastricht. Hier wordt door Besix een vierde sluis gebouwd en onderhoud verricht aan de bestaande sluizen. Proffund voert in opdracht van Besix de injecteerwerkzaamheden uit. De boringen t.b.v. het aanbrengen van de injectielansen zijn door Timmermans verricht. De boringen zijn ...

  Bekijk deze referentie
 • NIEUWBOUW WARENHUIS AKEN

  Aken | Grondkerende constructies | Ankers | Opgeleverd

  Liftputten In verband met problemen met de grondwaterstand heeft Timmermans in opdracht van Nesseler Bauwerke GmbH in een beperkte ruimte vijf waterdichte bouwkuipen gerealiseerd voor het vervaardigen van liftputten. Omdat op het project de bouwkuip reeds was ontgraven en de funderingspalen al vanaf maaiveld door derden waren aangebracht, waren de ...

  Bekijk deze referentie
 • DE LEIM MAASTRICHT - VERANKERDE BERLINERWAND

  Maastricht | Grondkerende constructies | Ankers | Opgeleverd

  Door Van Wijnen is aan Timmermans opdracht verstrekt voor het aanbrengen en verwijderen van een tijdelijke berlinerwand ten behoeve van het nieuwbouwproject winkelcentrum De Leim gelegen aan de Akersteenweg te Maastricht. De berlinerwand is deels verankerd middels strengenankers. De berlinerwand dient als grondkering en moet de fundering van de ...

  Bekijk deze referentie