Infratechniek

INFRATECHNIEK

Ook voor reguliere infrastructurele werkzaamheden kunt u bij ons terecht. Zo hebben wij o.a. jarenlange ervaring in de aanleg c.q. reconstructie van:

 •  wegen en rioleringen;
 •  kunstwerken; 
 •  beton- en waterbouwkundige werken;
 • viaducten;
 • waterzuiveringen;
 • bergbezinkbassins.  

Er worden projecten uitgevoerd voor de gemeenten, industriële en petrochemische ondernemingen, bouwbedrijven en waterschappen in Nederland, Duitsland en België.

EIGEN MATERIEEL EN DESKUNDIG PERSONEEL

Eigen materieel en deskundig personeel, dat voortdurend wordt bijgeschoold, staan ter beschikking. Een projectleider coördineert de diverse werkzaamheden.Dit betekent voor u: duidelijkheid in de organisatie, weinig of geen onderaannemers, werkzaamheden uitgevoerd conform uw wensen en de zekerheid van een kwalitatief uitstekend product tegen relatief geringe kosten.

Tevens beschikken wij over een eigen bedrijfsbureau voor landmeting, ontwerp en tekenwerk.

 • Grondwerk

 • Rioleringen

 • Verhardingen

 • Infiltratiesysteem


 • Inrichting openbare ruimte Maankwartier Heerlen

  Het Maankwartier wordt door velen geprezen en als parel van Heerlen gezien. Onlangs heeft Timmermans de opdracht verworven voor de inrichting van de openbare ruimte. De uitvoering is een echte uitdaging. De bestrating ligt tot 6 meter boven het maaiveld. 3 Trappartijen en een hellingbaan vormen de verbinding tussen het maaiveld en het zes meter hoger gelegen Maanplein.........

  Bekijk deze referentie
 • Mijnwater Heerlen

  Timmermans Infratechniek heeft het clusternet van Mijnwater eind 2015 uitgebreid met 6 km geïsoleerde leiding in diameters tot rond 200, inclusief grondwerk en aansluitingen, circa 600 TIG-lassen en een horizontaal gestuurde boring (HDD) van een kleine 700 meter. Op de uitbreiding van het clusternet zijn onder andere het kantoor van pensioenuitvoerder APG, een ijzergieterij en een zwembad aangesloten. In juni 2015 is ook de opdracht verworven voor de aanleg van het eerste gedeelte van een nieuw clusternet, het tracé van het CBS-kantoor naar het Maankwartier, de nieuwe levendige stationsbuurt van Heerlen......

  Bekijk deze referentie
 • MILIEUSTRAAT GEMEENTEWERF ANKERKADE MAASTRICHT

  Maastricht | Infra | Grondkerende constructies | Ankers | Opgeleverd

  Het gemeentelager te Maastricht wordt opnieuw ingericht. Op het werf is een nieuwe milieustraat gebouwd welke bedoeld is voor het verzamelen en storten van verschillende reststoffen (laad- en losplatform). De milieustraat wordt alleen gebruikt door medewerkers van de gemeente. Het gerealiseerde platform bestaat uit een ophoging op het maaiveld ...

  Bekijk deze referentie
 • AVANTIS

  Heerlen - Aken | Infra | Opgeleverd

  AVANTIS European Science and Business Park is het eerste grensoverschrijdende Duits-Nederlandse bedrijvenpark, gelegen in de Euregio Maas-Rijn, tussen Aken en Heerlen. Timmermans realiseerde het vrijetijdswandelpark (Forum) en de feestweide (Festfläche) op dit bedrijventerrein. Centraal gelegen in dit park is de door ons aangelegde ... Bekij

  Bekijk deze referentie
 • BARGE TERMINAL BORN

  Born | Infra | Grondkerende constructies | Opgeleverd

  Ten behoeve van de uitbreiding van de Barge Terminal Born heeft Timmermans in 2008 de loskade met 175 meter verlengd. Daarnaast is het rangeer- en opslagterrein met 35.000 m2 uitgebreid. In verband met EEG subsidies was de uitvoeringsduur beperkt tot 6 maanden. Die termijn kon gerealiseerd worden mede doordat het ontwerp bij de aannemer lag in een ...

  Bekijk deze referentie
 • CORNELIUSPLEIN HEERLERHEIDE

  Heerlen | Infra | Opgeleverd

  Corneliusplein Heerlerheide De wens om de leefbaarheid in het stadsdeel Heerlerheide van Heerlen te verbeteren stamt al uit de jaren 90. Samen met woningcorporatie Weller ontwierp de gemeente Heerlen het Centrum van Heerlerheide. Timmermans was al in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerp van de bouwkuip en was ook betrokken bij de aanleg ...

  Bekijk deze referentie
 • CENTRUMPLAN SIMPELVELD

  Simpelveld | Infra | Opgeleverd

  In het vroege najaar van 2011 ontving Timmermans de opdracht voor de herinrichting van het centrum van Simpelveld. De opgave was binnen een jaar het hele centrum van nieuwe riolering en nieuwe bestrating te voorzien. Gelijktijdig bevonden zich verschillende gebouwen in de afbouwfase. De opdrachtgever, gemeente Simpelveld, koos voor traditionele ...

  Bekijk deze referentie
 • BERGBEZINKBASSINS

  Diverse in Limburg en Duitse grensgebied | Infra | Grondkerende constructies | A

  Timmermans is al altijd sterk geweest in projecten die voortkomen uit (afval)waterbehandeling. Zo zijn er in Limburg en het Duitse grensgebied weinig waterzuiveringen waar Timmermans niet heeft gewerkt. In de directe omgeving werden de laatste 10 jaren bergbezinkbassins aangelegd in Heerlen (Welten en Loopgraaf)

  Bekijk deze referentie