Infiltratiesysteem

Een "waterdicht" infiltratiesysteem
Effectiever, milieu- en gebruiksvriendelijker dan alle voorgaande oplossingen is het infiltratiesysteem van Timmermans. Basis voor het nieuwe infiltratiesysteem (het infiltreren van hemelwater in één of meer grondlagen) is de boring. 

Door de diepte en de diameter van de boring variabel te maken, is het systeem vrijwel altijd toepasbaar. In het boorgat wordt vervolgens een filterdoek aangebracht en opgevuld met vulmateriaal (gewassen grind, lava, silex, etc.) met een hoog waterdoorlatendheidsgehalte.

Door de druk die in de boorkolom wordt opgebouwd is de infiltratiesnelheid van het water hoog. Boven op het boorgat wordt een put geplaatst ter vergroting van de buffercapaciteit. In die put is voldoende ruimte voor onderhoud en om vuil en bezinksel te verzamelen.

De inlaat van de boorpaal is boven de putvloer geplaatst, zodat een zandvang ontstaat. Boven deze inlaat is een bocht van 180 graden aangebracht waardoor drijvend vuil niet in de infiltratiepaal kan komen. De bovenzijde van de put kan naar keuze van de opdrachtgever uitgevoerd worden met een rooster. Ook systemen voor hergebruik van regenwater zijn aan het ontwerp koppelbaar.

Dit infiltratiesysteem heeft grote voordelen. Het is voorzien van een zandvanger en biedt de mogelijkheid dieper gelegen waterdoorlatende grondlagen te bereiken. Door de verticale bouwwijze is geen extra ruimte nodig. In de Zuid Limburgse leemgronden zijn waterdoorlatende lagen vaak pas op grotere diepte aanwezig, waardoor b.v. infiltratieboxen niet toepasbaar zijn. Bovendien is er veel minder grondverzet nodig waardoor tijd en geld gespaard wordt.

Met haar infiltratiesysteem werkt Timmermans mee aan verantwoord waterbeheer.

DE TOEKOMST IS MEER DAN EEN JAARTAL. HET IS DE WERELD VAN ONZE KINDEREN. EN VAN DE KINDEREN VAN ONZE KINDEREN.